Шинэ андууд

Шинэ андууд is a building in Арвайхээр.