Эрчим хүчний станц

Эрчим хүчний станц is a building in Арвайхээр.

Эрчим хүчний станц

building
Yes