Өвөрхангай аймгийн захиргаа

Өвөрхангай аймгийн захиргаа is a building in Арвайхээр.

Өвөрхангай аймгийн захиргаа

building
Yes