12 айлын орон сууц

12 айлын орон сууц is a building in Арвайхээр.

12 айлын орон сууц

building
apartments