24 айлын орон сууц

24 айлын орон сууц is a building in Арвайхээр.

24 айлын орон сууц

building
Yes