32 айлын орон сууц

32 айлын орон сууц is a building in Арвайхээр.