48-н орон сууц

48-н орон сууц is a building in Арвайхээр.

48-н орон сууц

building
apartments
apartment
Мс-гэр