52 айлын орон сууц

52 айлын орон сууц is a building in Арвайхээр.

52 айлын орон сууц

building
apartments