60 айлын орон сууц

60 айлын орон сууц is a building in Арвайхээр.