Бат-Өлзий сумын СӨБС

Бат-Өлзий сумын СӨБС is a school in Бат-Өлзий.