Бат-Өлзий сумын Эмнэлэг2

Бат-Өлзий сумын Эмнэлэг2 in Бат-Өлзий.