Цагдаагийн газар

Цагдаагийн газар is a police in Бат-Өлзий.