Үйлчилгээний төв

Үйлчилгээний төв is a building in Бат-Өлзий.