Сурагчдын дотуур байр

Сурагчдын дотуур байр is a building in Баянгол.