Хуучин эмнэлэг

Хуучин эмнэлэг is a building in Баянгол.