Хүүхдийн цэцэрлэг

Хүүхдийн цэцэрлэг is a building in Баянгол.