Эрдэнэ Зуу

Эрдэнэ Зуу in Хархорин.

Эрдэнэ Зуу

Object
monastery
landuse
religious
Tourism
Museum