Полошки Плански Регион

Полошки Плански Регион

Полошки Плански Регион
Општина Јегуновце
Јажинце 0
Рогачево 1
Старо Село 0
Орашје 0
Беловиште 3
Вратница 2
Раотинце 0
Копанце 0
Туденце 0
Сиричино 0
Јегуновце 0
Подбреге 0
Јанчиште 0
Прељубиште 0
Шемшево 0
Жилче 0
Ратае 0
Општина Желино
Луковица 0
Седларево 0
Мерово 0
Ларце 0
Копачин Дол 1
Чифлик 0
Рогле 1
Ново Село 0
Групчин 1
Церово 0
Добарце 0
Горна Лешница 0
Долна Лешница 0
Стримница 0
Желино 2
Палатица 0
Озормиште 0
Требош 0
Општина Теарце
Одри 0
Првце 0
Нераште 0
Доброште 0
Јелошник 0
Глоѓи 0
Пршовце 0
Теарце 0
Брезно 0
Слатино 1
Лешок 3
Непроштено 0
Варвара 1
Општина Тетово
Сараќино 8
Мала Речица 2
Тетово 238
Порој 0
Џепчиште 2
Једоарце 0
Сетоле 0
Отуње 0
Ѓермо 0
Лавце 0
Шипковица 0
Селце 0
Вејце 0
Фалише 1
Гајре 0
Голема Речица 2
Лисец 11
Бродец 0
Вешала 1
Бозовце 0
Општина Брвеница
Брвеница 1
Долно Седларце 0
Челопек 1
Блаце 0
Милетино 0
Радиовце 8
Теново 8
Стенче 0
Волковија 1
Гургурница 0
Општина Боговиње
Долно Палчиште 0
Горно Палчиште 0
Јеловјане 0
Новаќе 0
Камењане 0
Синичане 0
Урвич 1
Селце Кеч 1
Горно Седларце 0
Боговиње 1
Жеровјане 0
Пирок 0
Раковец 0
Ново Село 8
Општина Гостивар
Страјане 0
Трново 0
Чегране 7
Корито 0
Тумчевиште 0
Форино 2
Ќафа 0
Падалиште 1
Железна Река 1
Балин Дол 1
Беловиште 0
Чајле 0
Долна Ѓоновица 0
Горна Ѓоновица 0
Куново 0
Мало Турчане 0
Србиново 0
Долна Бањица 1
Горна Бањица 0
Лакавица 1
Митрој Крсти 0
Речане 0
Симница 0
Сушица 1
Мердита 0
Равен 1
Вруток 1
Гостивар 61
Здуње 1
Дебреше 1
Долно Јеловце 1
Горно Јеловце 0
Лешница 0
Печково 0
Бродец 6
Општина Врапчиште
Зубовце 1
Врапчиште 1
Галате 1
Ново Село 0
Врановци 0
Пожаране 0
Топлица 0
Добри Дол 0
Неготино 1
Сенокос 0
Градец 0
Горјане 0
Ѓурѓевиште 0
Ломница 0
Калиште 0
Општина Маврово и Ростуша
Церово 1
Ново Село 1
Сретково 1
Кракорница 0
Ничпур 0
Нистрово 1
Жужње 0
Бибање 0
Нивиште 0
Грекање 0
Тануше 0
Рибница 0
Врбјани 0
Жировница 5
Видуше 0
Требиште 0
Битуше 0
Велебрдо 0
Скудриње 0
Сушица 0
Росоки 2
Селце 0
Тресонче 1
Лазарополе 0
Маврови Анови 2
Маврово 3
Орќуше 1
Дуф 0
Леуново 1
Никифорово 0
Кичиница 0
Беличица 0
Врбен 1
Богдево 0
Волковија 1
Сенце 0
Болетин 1
Ростуша 3
Аџиевци 0
Присојница 0
Јанче 1
Галичник 1