Средњебанатски округ

Средњебанатски округ
Општина Нова Црња
Општина Нови Бечеј
Општина Сечањ
Општина Житиште
Град Зрењанин