Մարմարուկ

Մարմարուկ in Արագածոտնի մարզ.

Մարմարուկ

waterway
stream