Արարատի մարզ

Արարատի մարզ
Արտաշատի տարածաշրջան 441
Մասիսի տարածաշրջան 477
Արարատի տարածաշրջան 108
Վեդու տարածաշրջան
Վեդի 0