Ստեփանավանի տարածաշրջան

Ստեփանավանի տարածաշրջան
Ստեփանավան 62