Ջերմա Էլեկտրո Կենտրոն

Ջերմա Էլեկտրո Կենտրոն in Լոռու մարզ.

Ջերմա Էլեկտրո Կենտրոն

landuse
industrial