Վանատուր

Վանատուր in Լոռու մարզ.

Վանատուր

landuse
retail