տեխ սպասարկման կետեր

տեխ սպասարկման կետեր is a shop in Լոռու մարզ. In the area there is a fuel station.