Ռոսիյա հյուրանոց

Ռոսիյա հյուրանոց is a hotel in Գրիգոր Մագիստրոսի փողոց 7 in Կոտայքի մարզ.