טיילת נחל תנינים

טיילת נחל תנינים is a footway in جسر الزرقاء.

טיילת נחל תנינים

type of road
Walkway