زابل

زابل
اټغار 1
شمولزی 2
نوبهار 2
شينکی 3
ترنک او جلدک 10
ميزان 2
ارغنداب 4
دای چوپان 2
کاکړ 3
قلات 7
شاه جوی 4