سر ده بند

سر ده بند is a building, also known as بند سر ده;Sardeh Dam;Sardi Dam;Sar Deh Band;Band-e Sar Deh;Band-e Sardeh;Sardah Dam;Band-e Sardeh Dam in اندړ.

سر ده بند

alt_name
بند سر ده;Sardeh Dam;Sardi Dam;Sar Deh Band;Band-e Sar Deh;Band-e Sardeh;Sardah Dam;Band-e Sardeh Dam
building
dam
waterway
dam