قندهار

قندهار

غورک ميه نشين
قندهار
خاکرېز 8
غورک 0
ميوند 10
ژړۍ 55
پنجوايي 44
رېگ 2
شورابک 2
ارغنداب 11
قندهار 70
معروف 3
رغستان 2
دامان 13
نېش 13
ميه نشين 0
شاه ولي کوټ 15
سپين بولدک 29