هلمند

هلمند
باغران 10
دېشو 1
خانېشين 3
گرمسېر 7
نوی بارکزی 3
نادعلي 7
نهر سراج 8
لښکرگاه 7
واشېر 7
نوزاد 3
موسی کلا 4
سنگين 8
کجکي 11