از فقیران الی پاین قلعه

از فقیران الی پاین قلعه is an asphalted street with a maximum speed of 60 with two lanes in نهر سراج.

از فقیران الی پاین قلعه

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
60