אדמות צופר

אדמות צופר in قضاء وادي عربة.

אדמות צופר

landuse
farmland