قەزای دووبز

قەزای دووبز
ناحیەی ناوەندەکەی قەزای دبس 31
ناحية ألتن کوبری Altınköprü Bölgesi 84
ناحیەی سەرگەڕان 27