أخود

أخود, also known as أخود in مديرية قشن.

أخود

landuse
Secondary road
alt_name
أخود