بخش مرکزی شهرستان مهدی شهر

بخش مرکزی شهرستان مهدی شهر
دهستان درجزین
شهرک بعثت 0
شهرک شهید شوکت پور 0
شهرک خاتم الانبیاء 0
محله کوی اوقاف 0
کوی شهدا 0
شهرک فاطمیه 0
شهرک رابند 0
شهرک المهدی 0
شهرک دهکده پارسیان 0
محله پاپالو 0
کوی امام زاده علی اکبر 0
شهرک گلها 0
شهرک انقلاب 0
شهرک دردشت 0
شهرک زیارت 0
باغات عباس آباد 0
منطقه دربند 0
باغات دربند 0
شهرک طالب آباد 0