جاده هاشم آباد- فتح آباد

جاده هاشم آباد- فتح آباد is a street in بخش مرکزی.

جاده هاشم آباد- فتح آباد

type of road
Secondary road
Village
هاشم آباد