جاده هرات- قدمگاه

جاده هرات- قدمگاه is a street in بخش مرکزی.

جاده هرات- قدمگاه

type of road
Secondary road