بخش مرکزی

بخش مرکزی

بخش مرکزی
فجر 904
فهرج 19
یزد
بلوار جمهوری 0
کارتن سازی 0
مرد آباد 0
امیر آباد 0
شهرک دانشگاه امام شهر 0
اکرم اباد 0
جاده فرودگاه 0
خیرآباد 0
امام شهر 0
شرکت نفت 0
اسکان 0
کوی فیضیه 0
خلیل حسن بیگی 0
سیلو 0
پردیس دانشگاه یزد 0
شهید عابدی 0
کوی راه آهن 0
آزاد شهر 0
آزادگان 0
اهرستان 0
زیتون 0
قاسم آباد 0
چاه قبله 0
خامنه ای 0
کوچه بیوک 0
امیر المومنین 0
سر دوراه 0
آذر یزدی 0
عیش آباد 0
جوان 0
خلف باغ 0
پل نواب 0
شهیدان اشرف 0
صدا و سیما 0
رحمت آباد بالا 0
پاسداران 0
صفائیه 0
رحمت آباد پایین 0
انتقال خون 0
نجف اباد 0
قاسم نقی 0
ناباروری 0
شهرک اندیشه 0
فرهنگ 0
مهر آوران 0
ریاضی یزدی 0
ابن سینا 0
ایثار 0
طراوت 0
گلستان 0
جواد الائمه 0
دانشگاه 0
پشت ورزشگاه 0
دخمه 0
عدالت 0
خرمشاه 0
ملا فرج الله 0
حنا 0
آزمایشگاه مرکزی 0
یزد باف 0
ایرانشهر 0
سوانح سوختگی 0
چهار منار 0
مصلی 0
امام زاده 0
میرقطب 0
گلچینان 0
شیخ داد 0
باغ گندم 0
لب خندق 0
دروازه شاهی 0
لرد کیوان 0
شاه ابولقاسم 0
مسجد جامع 0
کوشک نو 0
بازار نو 0
جنت آباد 0
سر جمع 0
زنگی 0