بیستم شرقی

بیستم شرقی is a street in قشلاق ملارد.