منطقه ۲ شهر تهران

منطقه ۲ شهر تهران

منطقه ۲ شهر تهران
کوهسار 10
فرحزاد 127
پرواز 102
تیموری 165
طرشت 181
چوب تراش 86
شادمان 163
توحید 299
شهرآرا - پاتریس 230
تهران ویلا 84
حبیب الله 108
ستارخان - آلستوم 178
صادقیه 120
شهرک هما 93
شهرک آزمایش 108
مرزداران 182
کوی نصر 150
پردیسان 127
ایوانک 166
شهرک غرب 166
درختی 152
شهرک مخابرات 61
شهرک بوعلی 28
سرو 175
مدیریت 186
سعادت آباد 197
زنجان شمالی 65
دریا 138