بخش جوقین

بخش جوقین
دهستان جوقین 147
دهستان فردوس 97
فردوسیه 212
وحیدیه
شفیع آباد 0
قصبه 0
جوقین 0
شهرک وحدت 0
اسماعیل آباد 0
قصطانک 0