مرز مشکین دشت و فردیس

مرز مشکین دشت و فردیس in شهرک دهکده.