गण्डकी अञ्चल

गण्डकी अञ्चल

गण्डकी अञ्चल
कास्की
Dangsing 24
Ghandruk
Lumle 23
Machhapuchhre 6
Namarjung 5
Parche
Thumakodanda 2
Samarang 0
Bhachok 0
Hamsapur 2
Mijuredanda 0
Rupakot 7
Siddha 0
Thumki 0
Deurali 0
Kalika 4
Majhthana 0
Lwangghale 21
Salyan 4
Ghachok 1
Reevan 4
Lahachok 1
Dhampus 12
Dhital 6
Bhadaure Tamagi 0
Dhikure Pokhari 26
Sardhikola 2
Sildujure 1
Pokhara Lekhnath Metropolitan
गोरखा (Gorkha)
Samagau 17
Lho 7
Bihi 6
Prok 9
Chhaikampar 14
Chumchet 12
Kerauja 7
Gumda 1
Kashigaun 0
Manbu 1
Sardibas 12
Uhya 5
Laprak 1
Barpak 1
Ghyalchok 3
Hanspur 1
Kharibot 0
Muchhok 1
Simjung 1
Jaubari 1
Kerabari 0
Aaru Arbang
Harmhi 1
Lapu
Thalajung 1
Thumi 5
Palumtar
Deurali 5
Dhuwakot 0
Aaru Chanuate 4
Aarupokhari 0
Panchkhuwadeurali 1
Saurpani 0
Swara 0
Shreenathkot 1
Takumajhalakuribot 1
Pandrung 0
Takukot 0
Chhoprak 0
Gakhu 1
Masel 2
Tandrang 1
Bhirkot 2
Khoplang 5
Borlang 1
Dhawa 2
Asrang 0
Baguwa 8
Bunkot 1
Taple 3
Gorkha
Tanglichok 0
Namjung 0
Bhumlichok 1
Darbhung 0
Ghyalchok 0
Makaising 2
Bakrang 0
Ghairung 0
Manakamana 9
Taklung 2
तनहुँ (Tanahun)
Gajarkot 17
Raipur 0
Kihun 1
Arunodaya 2
Sundhara 3
Bhanumati 21
Firfire 0
Bhimad 12
Shuklagandaki
Majhakot 1
Ramjakot 6
Shambu Bhagawatipur 2
Tanahun Ranipokhari 0
Kahu Shivapur 0
Kotdarbar 3
Baidi 0
Bhirkot 2
Kota 2
Chhipchhipe 1
Devghat 2
Jamuna Bhanjyang 8
Manpang 1
Thaprek 1
Chang 3
Kyamin 0
Shymgha 2
Risti 0
Rupakot 0
Basantapur 1
Chok Chisapani 2
Purkot 1
Satiswara 7
Virlung 9
Bhanu
Tanahunsur 2
Byas 92
Ghansikuwa 2
Anbukhaireni 13
Bandipur
Chimkeshwon 1
Deurali 0
Keshavtar 3
मनाङ (Manang)
Dharapani 9
Pasang 8
Thoche 16
Phu 3
Tachebagar 8
Chame 6
Nar 5
Nyawal 3
Bhraka 7
Ghyaru 5
Manang 7
Khansar 10
Tanki Manang 26
लमजुङ
Bichaur 8
Dudhpokari 1
Ilam Pokhari 1
Kolki 0
Bahundada 4
Ghermu 2
Bhulbhule 9
Dhodeni
Bansar 0
Faleni 0
Bajhakhet
Chiti 3
Heletaksar
Pachok 1
Archalbot 1
Bharate 0
Gaunda 0
Shreebhanyjan 2
Bhalayakharka 0
Chakratirtha 2
Dhamilikuwa 2
Mohoriyakot 0
Pyarjung 1
Tarkughat 9
Bhote Oodar 3
Sundar Bazar 16
Gaunshahar 3
Tarku 1
Udipur 0
Besishahar 24
Chandisthan 10
Taghring 3
Khudi 6
Bhujung 1
Ghanpokhara 4
Bhonje 1
Pasagaun 0
Simpani 0
Uttarkanya 6
Bangre 1
Samibhanjyan 0
Gilunng 0
Isaneshwor 0
Karapu 2
Maling 1
Balugnpani 6
Nalma 0
Neta 0
Puranokot 0
Sindure 0
Chandreshwor 7
Dhauseni 0
Duradanda 1
Bhorletar 0
Jita 0
Kunchha 0
Parewadanda 5
Ramgha 0
Suryapal 2
Tandrang 2
स्याङ्जा
Chinnebas 0
Chisapani (Magyam) 0
Chitrebhanjyang 1
Kyakmi 0
Manakamana 0
Kaulmabarahachaur 1
Oraste 0
Malyangkot 1
Keware Bhanjyang 1
Pakwadi 0
Kichnas 0
Yaladi 1
Jagatbhanjyang 1
Alamadevi 0
Birgha Archale 1
Chandi Bhanjyang 1
Shreekrishna Gandaki 4
Nibuwakharka 1
Pidikhola 9
Jagatradevi 6
Malunga 2
Pelakot 2
Tulsibhanjyang 2
Kalikakot 14
Sirsekot 0
Chhangchhangdi 2
Sworek 0
Thumpokhara 1
Tindobate 1
Waling 16
Chapakot
Putalibazar 29
Pauwegaude 24
Majhakot 0
Bahakot 1
Taksar 2
Thuladihi 3
Birgha Archale 4
Faparthum 1
Pelkachaur 0
Rangvang 0
Arjun Chaupari 0
Bhirkot
Satau Darau 1
Arpakot 0
Aruchaur 0
Panchamul 0
Chilaunebas 0
Bagefatake 0
Bicharichautara 0
Setidobhan 2
Wangsing Deurali 0
Arukharka 0
Bhatkola 0
Fedikhola 5