तनहुँ (Tanahun)

तनहुँ (Tanahun)
Gajarkot 19
Raipur 0
Kihun 1
Arunodaya 2
Sundhara 3
Bhanumati 1
Firfire 0
Bhimad 10
Shuklagandaki
Dhorfirdi 0
Dulegaunda 2
Khairenitar 3
Majhakot 1
Ramjakot 6
Shambu Bhagawatipur 2
Tanahun Ranipokhari 0
Kahu Shivapur 0
Kotdarbar 3
Baidi 0
Bhirkot 3
Kota 1
Chhipchhipe 1
Devghat 2
Jamuna Bhanjyang 7
Manpang 1
Thaprek 1
Chang 3
Kyamin 0
Shymgha 2
Risti 0
Rupakot 0
Basantapur 1
Chok Chisapani 2
Purkot 2
Satiswara 7
Virlung 9
Bhanu
Barbhanjyang 2
Bhanu 5
Tanahunsur 2
Byas 91
Ghansikuwa 1
Anbukhaireni 12
Bandipur
Bandipur 28
Dharampani 0
Chimkeshwon 1
Deurali 0
Keshavtar 1