तनहुँ (Tanahun)

तनहुँ (Tanahun)

Raipur Firfire Tanahun Ranipokhari Kahu Shivapur Baidi Kyamin Risti Rupakot Deurali
तनहुँ (Tanahun)
Gajarkot 17
Raipur 0
Kihun 1
Arunodaya 2
Sundhara 3
Bhanumati 21
Firfire 0
Bhimad 12
Shuklagandaki
Dhorfirdi 0
Dulegaunda 0
Khairenitar 0
Majhakot 1
Ramjakot 6
Shambu Bhagawatipur 2
Tanahun Ranipokhari 0
Kahu Shivapur 0
Kotdarbar 3
Baidi 0
Bhirkot 2
Kota 2
Chhipchhipe 1
Devghat 2
Jamuna Bhanjyang 8
Manpang 1
Thaprek 1
Chang 3
Kyamin 0
Shymgha 2
Risti 0
Rupakot 0
Basantapur 1
Chok Chisapani 2
Purkot 1
Satiswara 7
Virlung 9
Bhanu
Barbhanjyang 0
Bhanu 0
Tanahunsur 2
Byas 92
Ghansikuwa 2
Anbukhaireni 13
Bandipur
Bandipur 0
Dharampani 0
Chimkeshwon 1
Deurali 0
Keshavtar 3