पर्वत (Parbat)

पर्वत (Parbat)
Nangliwang 2
Majphant 1
Banskharka 0
Dhairing 1
Lekhfant 1
Bhuktangle 1
Banou 0
Salija 0
Kyang 0
Deupurkot 3
Deurali 0
Bajung 1
Tilahar 4
Arthar Dadakharka 0
Chitre 2
Ramjadeurali 0
Khaula Lakuri 0
Thulipokhari 0
Bhangara 0
Thapathana 0
Falamkhani 0
Bhorletar 0
Pakhapani 0
Thana Maulo 0
Fulebas Khanigaun 0
Limithana 0
Falebas Devisthan 0
Mudikuwa 1
Shankar Pokhari 0
Kushma
Pang 1
Durlung 0
Chuwa 5
Shivalaya 5
Katuwachaupan 1
Kurgha 1
Lunkhu Deurali 0
Balakot 0
Huwas 0
Saraukhola 0
Taklak 0
Tribeni 0
Behulibans 0
Hosrangdi 0
Bachchha 0
Barachaur 0
Bhoksing 0
Pangrang 0
Ranipani 0
Bahakithanti 0
Saligram 0
Urampokhara 0