வட மாகாணம்

வட மாகாணம்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 1284
கிளிநொச்சி மாவட்டம் 296
மன்னார் மாவட்டம் 113
முல்லைத்தீவு மாவட்டம் 810
வவுனியா மாவட்டம் 1333