มหาราช

มหาราช is a street in แขวงพระบรมมหาราชวัง.

มหาราช

type of road
Driveway
District
ท่าเตียน
Attraction
Bateau fleuve