ลำพันชาด

ลำพันชาด in จังหวัดกาฬสินธุ์.

ลำพันชาด

waterway
river
Village
บ้านหนองกุงใหญ่, บ้านสมนรินทร์