วัดป่าเอราวัณ

วัดป่าเอราวัณ in จังหวัดกาฬสินธุ์.

วัดป่าเอราวัณ

landuse
forest